szkolenia@podatkowe.slask.pl

+48 32 732 25 37

Zmiany w PIT 2019 - zasygnalizowanie zakresu i wątpliwości.

Cykliczne warsztaty podatkowe dla profesjonalistów - wznowienie.

Proponowany termin: 30-11-2018 godz. 10.00

Miejsce warsztatów:   Rybnik ul. Żużlowa 16

- czas trwania ok 3 godzin,
- warsztaty kierowane są do : doradców podatkowych, głównych i samodzielnych księgowych, osób prowadzących biura rachunkowe lub ich pracowników,
- uczestnictwo w warsztatach dokumentowane jest certyfikatem uczestnictwa,
- zapewniamy materiały szkoleniowe i mały poczęstunek.

Rozwiązanie to proponujemy jako okazję do wspólnego spotkania się osób profesjonalnie zajmujących się sprawami podatkowymi z regionu byłego "ROW'u" w celu porozmawiania na bieżące tematy podatkowe.

Każdy z Państwa będzie mógł wcześniej zgłosić swój temat, problem, który chciałby omówić podczas trwania warsztatów. 

Celem warsztatów jest przedstawienie wybranych zagadnień kontrowersyjnych w oparciu o aktualne brzmienie przepisów, interpretacje i orzecznictwo z szczególnym uwzględnieniem specyfiki podejścia do nich przez organy podatkowe w naszym regionie.

Zagadnienia te zostaną przedstawione w ujęciu praktycznym, w celu wskazania rozwiązań służących zmniejszeniu ryzyka podatkowego.

 Program szkolenia

 1. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa osoby fizycznej 

 2. Zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności:

  1. określeniu zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością),

  2. ujednoliceniu zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej działalności samochodów osobowych, niezależnie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z takiego samochodu.

 3. Uchyleniu w ustawie o PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego.

 4. Wprowadzeniu zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w spadku ukierunkowanych na pełniejszą realizację na gruncie podatku PIT sukcesji praw spadkodawcy związanych z odziedziczoną nieruchomością.

 5. Złagodzeniu warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej.

 6. Uchylenie obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu itp.:

  1. likwidacja obowiązku składania oświadczenia o wyborze opodatkowania z tytułu najmu, podnajmu itp. w formie ryczałtu,

  2. likwidacja obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów przez podatników osiągających przychody z najmu prywatnego i korzystających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w przypadku, gdy wysokość przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej.

 7. Podwyższenie kwot limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym.

 8. Kopie certyfikatów rezydencji – kiedy można się nimi posługiwać.

 9. Exit Tax – zakres podmiotowy i przedmiotowy planowanych regulacji.

 10. Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX, Innovation Box).

 11. Wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euro obligacji.

 12. Wprowadzenie odrębnych regulacji regulujących zasady opodatkowania dochodów z walut wirtualnych:

 13. Uregulowanie zasad rozliczania pożyczek papierów wartościowych.

 14. Implementacja przepisów dyrektywy 2016/1164/UE w zakresie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

 15. Podsumowanie najważniejszych zmian wprowadzonych w styczniu 2018 r. do ustawy o PIT.

Zasady zgłoszeń :http://www.szkolenia.podatkowe.slask.pl/oferta-szkolen/informacje-ogolne