szkolenia@podatkowe.slask.pl

+48 32 732 25 37

Moduł VII
KURS KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
podstawy

- miejsce: Rybnik ul. Wieniawskiego 1,

- termin 19-05-2015 - początek 16.00 - czas trwania ok 4 godzin lekcyjne


Program szkolenia:


1.Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
2. Zakładanie nowej firmy i czynności z tym związane;
3. Ustawienia programu: Kartoteki i rejestry VAT, dokumenty-formularze, parametry programu
4. Dekretacja dokumentów księgowych - przykłady
5. Wyszukiwanie dokumentów; poprawa błędów; usuwanie błędnych,
6. Ewidencja zdarzeń gospodarczych na podstawie dowodów księgowych.

W ramach szkolenia zapewniamy skrypt tematyczny, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu modułu.